Ring til os på 40 89 80 41

Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver

 

Et udviklende fokus på arbejdsmiljøet udtrykker sig altid  ret konkret i bedre samarbejde, højere energi og større fælles engagement. 

Jeg er en erfaren erhvervspsykolog, samt autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og klædt på til at tage mig af de problemstillinger der kan opstå mellem mennesker i et arbejdsmiljø. Jeg bidrager tillige, med erfaring og overblik, ved eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet, indenfor det psyko-sociale arbejdsmiljø.

Sæt “turbo” på: Måske kan din virksomhed få det meste betalt?

Mindre virksomheder, med under 50 ansatte, kan nu – fra arbejdsmiljøpuljen – opnå tilskud til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, hvis man vil iværksætte et projekt der sigter på at forebygge, styrke eller fremme et sundere psyko-socialt arbejdsklima.

Puljen administreres af Arbejdstilsynet, og tilskuddet gives som et forhåndstilsagn om dækning af 80 % af rådgiverens honorar.

For kun 20% af de faktiske honorar-udgifter, kan I dermed gennemføre et projekt der måske ellers aldrig blev til noget og få seriøs konsulentbistand som for alvor bidrager til at løfte Jeres virksomhed.

For de virksomheder der kan komme i betragtning, ligger der her en afgjort mulighed for at sætte turbo på en positiv organisationsudvikling, hvor det interne klima løftes.

Kontakt mig for yderligere oplysninger. Jeg kan dels hjælpe med at vurdere om I er berettiget til tilskuddet fra arbejdsmiljøpuljen, dels kan jeg hjælpe med at indkredse projektets indhold, ligesom jeg praktisk hjælpe med den formelle ansøgning.

Hvornår bør en virksomhed kontakte den autoriserede rådgiver?

Når du har et ønske om at udvikle eller styrke de samarbejdsmæssige komptencer i virksomheden

Når der er behov for at sætte system i arbejdsmiljøarbejdet, udvikle en lokalbaseret APV eller behov for at implemetere andre HR indsatser

Når samarbejdet imellem arbejdsmiljøorganisation, ledelse (og måske TR, AMR, SU eller MED) og skal have et “serviceftersyn” 

Når der er et ønske om at identificere problemstillinger i klimaet og styrke den interne virksomhedskultur

Når virksomheden modtager et påbud fra Arbejdstilsynet er det obligatorisk at man kontakter en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Når man vil forebygge: Der behøver ikke at være et erkendt problem for at sætte arbejdsmiljøewt under lup. De virksomheder der arbejder aktivt med at sikre arbejdsmiljøets kvalitet, får alligevel en stor gevinst i form af bedre samarbejde og et bedre internt miljø.

Når der er direkte risiko og fare for medarbejderne fra borgere eller pårørende i en institionel ramme. Læs iøvrigt om risiko og risikovurdering på arbejdspladsen her: http://larsdencker.dk/artikler

Kontakt mig for mere på mail: info@larsdencker.dk

eller på telefon: + 45 40 89 80 41

Skriv til mig

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte mig.