Ring til os på 86 91 42 31 / 40 89 80 41

Psykisk arbejdsmiljø

Godt psykisk arbejdsmiljø

Jeg tilbyder skræddersyet udviklingsarbejde og konsulentrådgivning indenfor samtlige områder der vedrører samarbejde, trivsel, konfliktforebyggelse og kommunikation.

Jeg arbejder med følgende områder og vinkler, når det gælder psykosocialt arbejdsmiljø:

  • Individniveau: – Forebyggelse af stress eller arbejdsrelateret overload, samt personlig udvikling
  • Gruppe el. teamniveau: – Aktiviteter og processer der fremmer samarbejde, kommunikation, identitet og motivation indenfor et team
  • Ledelsesniveau: – kvalificering af ledelsesudøvelsen og styrkelse af den processuelle og strategiske ledelse i forhold til motivation, arbejdsglæde, trivsel og effektivitet
  • Organisationsniveau: – Erhvervspsykologiske metoder og tiltag der skaber sunde rammer for trivsel og effektivitet
  • Strukturelt niveau: – Styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen via udviklingsaktiviteter for AMO og de arbejdsmiljøansvarlige, erhvervspsykologisk rådgivning vedrørende skræddersyning af APV og trivselsmålinger, samt kvalificering af det interne arbejdsmiljøarbejde
  • Lovgivning- og juridisk niveau: – Autoriseret arbejdsmiljørådgivning i forhold til påbud fra Arbejdstilsynet, samt rådgivning i forhold til risikovurdering for organisationer der har borgerrettet arbejde, eller står i risiko for konflikter i kraft af arbejdsopgavens karakter

Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver: Jeg er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og klædt på til at tage mig af alle typer af rådgivningspåbud indenfor det psykiske arbejdsmiljø.

Husk: Et fokus på arbejdsmiljøet i et organisationsudviklende perspektiv udtrykker sig altid i højere energi, større fælles engagement og fornemmelse for det fælles ansvar. Alle vinder herved.

Læs om risiko og risikovurdering på arbejdspladsen her: https://larsdencker.dk/artikler

Kontakt mig for mere info@larsdencker.dk, 40 89 80 41