Ring til os på 86 91 42 31 / 40 89 80 41

Om mig

Organisationsudvikling og konfliktforebyggelse

– I sikre hænder

  • Organisations-, leder- og medarbejderudvikling
  • Psykisk Arbejdsmiljø
  • Konflikthåndtering, konfliktforebyggelse
  • Strategisk udvikling, visions- og værdiledelse
  • Lederudvikling, individuelt og i lederteams
  • Samarbejdsudvikling – teamudvikling
  • Virksomhedsinterne analyser og lederevaluering
  • Forretningskreativitet – Business Innovation

Creman Business Creativity – http://creman.dk/

Mindjamming: v/ Lilian Kristina Jacobsen – http://mindjamming.dk/

Aarhus Universitet – Business and Social Science – http://bss.au.dk/

Arbejdstilsynet –https://at.dk/tilsyn/efter-tilsynsbesoeget/viden-om/find-en-arbejdsmiljoeraadgiver/

arbejdsmiljoradgiver/raadgivere-paa-det-psykosociale-omrade

2014: Dencker, Lars: Ledelse med Teori U i bagagen – mod en ny Nordisk Ledelsespraksis, Ankerhus forlag, Randers 2014

2013: Scharmer, Otto C. & Kaufer, Katerin: Ledelse der møder fremtiden Fra egoisme til økologi i vore økosystemer (Lars Dencker Oversættelse og dansk bearbejdning) Ankerhus forlag, Randers

2012: Dencker, Lars: På sporet af udviklingsdynamik i ledelse – i ”Ledelseskonsultation med tillid og kant”, Handelshøjskolens forlag, København 2012.

2012: Dencker, Lars: Foranderlighed – et nyt vilkår i ledelse – i ”Ledelseskonsultation med tillid og kant”, Handelshøjskolens forlag, København 2012.

2008 : C. Otto Scharmer: Teori U – (Lars Dencker Oversættelse og dansk Bearbejdning) Forlaget Ankerhus, Hinnerup 2008

2006: Dencker, Lars: Menneskedyret i HR- Junglen – mod en ny bevidsthed om organisation og HRD. Ankerhus Forlag Hinnerup 2006

1997: Dencker, Lars: Når forandringens vinde blæser: Tidens forlag, Oslo 1997

1995: Dencker, Lars; Minimering af Ensidigt Gentaget Arbejde – Hvordan opnår vi effekt af bestræbelserne? Arbejdsmiljøfondet publ.København 1995

1995: Dencker, Lars: Ensidigt Gentaget Arbejde, – et arbejdsmiljøproblem eller et ledelsesansvar? Publ. Arbejdsmiljøfondet København 1995.

1994: Dencker, Lars: Kultur for samarbejde Dansk Industri publ. København 1994

1993: Dencker, Lars: “Technology Management” – Teknologifornyelsens menneskelige side – Børsens forlag, København 1993

1993: Dencker, Lars: Ny Teknologi med Succes – Styr forandringen, (en bog om ledelse af forandringer) Forlaget Schultz Inf. Albertslund 1993 (prisbelønnet for ”bedste fagbog” i 1993)

1991: Dencker, Lars: Paradigmets kultur – kulturens paradigme, Forlaget Carnet 1991