Ring til os på 40 89 80 41

Foredrag

Ny Nordisk Ledelse – mod en ny ledelsespraksis i Danmark?

Har vi taget for meget vi lære af den amerikanske ledelseslitteratur og glemt vore egne kulturelle rødder?

Menneskedyret i HR junglen

Vi går ud på den menneskelige savanne sammen og betragter udsigten med psykologens øjne. Vi får set på den menneskelige natur som territoriale væsener og vist vejen ud af dyreriget.

Når ledelse bliver til lede

– om følelser i organisationen og hvad vi stiller op med dem
Dette foredrag handler i virkeligheden mere om psykologi, den menneskelige natur og følelser end om ledelsesteori. Som ledere udfordres vi konstant af subjektive forestillinger, konfliktede interesser og vi skal kunne navigere der hvor der er følelser på spil. Vi sætter fokus på mennesket, følelser og mulighederne for at agere kommunikativt med succes i ledelse.

Ud af Platons hule – psykiske fængsler i organisationen

Foredraget beskæftiger sig med socialpsykologien i organisationer. Det tager afsæt i Garreth Morgans bestseller bog ”Images of Organization” og går derfra videre til at beskæftige sig med innovation og udvikling af det organisatoriske beredskab til forandring og beskæftiger sig med mulighederne for at opnå succes i forandringsprocesser og mere bevidst skabe transformative processer i organisationen.

Samarbejde når det lykkes og mislykkes

Foredragets udgangspunkt er, at en organisation – ideelt set – udgør en integration af tekniske, økonomiske og menneskelige ressourcer der arbejder sammen mod fælles mål. Det centrale punkt i det ideal er at der eksisterer et gnidningsfrit samarbejde. Men konflikter og friktion mennesker imellem er jo også en del af dagligdagen i de fleste organisationer.

Indlægget gennemgår på en operationel og praktisk måde, hvad det er konflikter gør ved os og vort samarbejde og hvorledes de i det organisatoriske felt bremser vores energi og kreativitet. Indlægget fører derfra videre ind i hvorledes konflikter i organisationer kan tackles og i bedste fald transformeres til ”udvikling”. Indlægget tilbyder endvidere en dybere forståelse for konflikters væsen og den bedste måde at tackle konflikter på.

Hvorfor skulle de følge dig? – Om tillid og gennemslagskraft i ledelse

I dette foredrag – som er psykologisk orienteret – er udgangspunktet, at lederskab forudsætter følgeskab. Vi forsøger at finde svarene på følgende spørgsmål: Hvad vil det sige at opnå tillid og hvordan gør man? Hvad vil det sige at agere med troværdighed og gennemslagskraft? Vi kommer ind på temaer som: Om at træde i karakter og agere autentisk i lederrollen. Hvordan skaber du følgere og hvordan autoriserer du dig selv som leder, samt på hvilket grundlag agerer du, når du er troværdig?

Kontakt Lars Dencker på info@larsdencker.dk, ring 40 89 80 41 eller book evt. på https://artebooking.dk/lars-dencker/

Skriv til mig

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte mig.