• Underside Slide3
 • Underside Slide1
 • Underside Slide2
 • Underside Slide4
 • Forside
 • Ydelser
 • Organisationsudvikling

Organisationsudvikling

Hvorfor lige Lars Dencker Organisationsudvikling?

 I organisationsudvikling stræber jeg altid efter at skabe en sammenhæng imellem den enkelte og fællesskabet, så samspillet fungerer bedst muligt. Jeg har arbejdet med organisatorisk udvikling i rigtigt mange år og hjulpet mange virksomheder igennem både kriser og problemer. Jeg har aldrig oplevet nogen der har fortrudt at de investerede i en organisationsudviklingsaktivitet. Der kommer altid noget godt ud af det.

 De tekniske, økonomiske- og menneskelige ressourcer skal spille sammen, kulturen skal være positiv og alle skal evne at flytte sig i takt med den omgivende verden. i den moderne virksomhedI kan organisationsudviklingsaktiviteter anskues som  helt nødvendige"pit stops" der samler organisationenens bestræbelser og limer helheden sammen i en foranderlig verden. 

Ring til mig for en snak, eller mail om et uforpligtende møde, så vi sammen kan se på udvikling i din virksomhed. Du er altid velkommen, hvad enten det drejer sig om små eller store planer. Jeg fakturerer først når vi er enige. 

Hvad er Organisationsudvikling og hvad indebærer det?

Organisationsudvikling skal skabe resultater, men resultater skabes igennem mennesker og menneskers samspil. Når vi taler Organisationsudvikling handler det overordnet om at skabe balance mellem mål, systemer og mennesker, - samt indbyrdes imellem de ansatte og de forskellige roller der udøves i en virksomhed. 

Oftest drejer det sig på den ene side om at maksimere organisationens præstation, så virksomheden kan nå sine mål og optimere sine resultater, mens det på den anden side involverer aktiv deltagelse af både ansatte og ledere, fordi det menneskeskelige samspil spiller så afgørende en rolle for om det lykkes. Og fordi succes i udviklingen af en organisation jo opnås igennem de ansattes engagement og aktive medvirken, består organisationsudviklingsprocesser i reglen af dialogbaserede processer - ofte i form af eksempelvis workshops.

Konsulentrollen er at rammesætte udfordringerne, holde processen på sporet og tilføre de nødvendige redskaber og modeller til fremdrift.

Udvikling i fællesskab

Alle organisationer og virksomheder har behov for, en gang imellem, at sætte fokus på samarbejdet, den interne dynamik og måden tingene foregår på i dagligdagen. Ved at samles, eksempelvis i fælles workshopaktiviteter under kyndig styring, opnår virksomheden en stor gevinst. Dels i kraft af kollektiv og fælles refleksion over samarbejdet, dagligdagens vaner og uvaner, dels i form en ny gensidig forpligtelse i forhold til aftaler der indgåes - og man får samtidigt renset luften for konfliktstof. Sammenholdet i virksomheden styrkes  i sådanne aktiviteter og det fælles udkomme danner fundamentet for en stærkere virksomhedskultur.

Organisationsudvikling - hvordan?

I nogle virksomheder foregår Organisationsudvikling bedst i delprocesser i form af ”drypvise” aktiviteter over tid. Det kan være afhængigt af de temaer der lige i øjeblikket er i fokus mht. samarbejde og effektivitet, eller de emergente problemstillinger der altid kan dukke op i en dynamisk virkelighed. I andre virksomheder foregår udviklingen mere systematisk og / eller baserer sig på analyser af virksomhedens interne miljø. Og der lægger man ofte op til en længere "træk" i et strategisk perspektiv. Atter andre virksomehder har fastsatte udviklingsdage i et planlagt årshjul, hvor man så at sige kører temadage ad hoc, men i en fast kalender 

I alle tilfælde, hvad enten det blot er den ene temadag det handler om, den processuelle problemløsning eller den store strategiske plan der er behovet, er der altid hos mig tale om individuelt tilpassede aktiviteter som bliver fastsat i dialog med virksomheden.

Typiske temaer i sådanne aktiviteter har bl.a. været dialoger om:

 • Den inderste intention i arbejdet. Hvad skal vi, hvad gør vi og hvordan
 • Forholdet til ændringer, forandringer og konkurrence
 • Motivation og kommunikation
 • Samarbejdets karakter
 • Dialog om friktion, forbehold og udviklingsdynamik
 • Forventninger, forventningsafstemning
 • Refleksion over kollektive vaner og uvaner
 • Rollespecifikke uhensigtsmæssigheder og fremtidens behov for styring og ledelse
 • Dialog om fælles eller ufuldstændige billeder af verden
 • Intervention af forbehold og konflikt i samarbejdet
 • Stillingtagen til mere hensigtsmæssige strukturer og rammer
 • Ledelse- selvledelse
 • Samarbejdet ledelse/medarbejdere og gensidige forventninger hertil

Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring 40 89 80 41