• Underside Slide3
 • Underside Slide2
 • Underside Slide4
 • Underside Slide1

Lars Billede

Organisationsudvikling og konfliktforebyggelse 

I sikre hænder

Center for konfliktforebyggelse: Lars Dencker Organisationsudvikling er en underafdeling af Center for Konfliktforebyggelse 
jeg har endvidere tætte samarbejdsrelationer til flere uddannelsesinstitutioner og institutter på læreanstalterne.

Målene er ofte de samme fra opgave til opgave. Succes i organisationsudvikling handler om at integrere ressourcerne
- både de tekniske, økonomiske og menneskelige ressourcer, så de spiller sammen og arbejder mod fælles mål.
Men virksomheder er aldrig helt ens, ligesom de problemstillinger man støder på i udviklingsbestræbelser 
heller ikke er det.
Det bedste, ved min  årelange erfaring, er at jeg på den ene side kan arbejde ud fra sikre og velafprøvede metoder,
mens jeg på den anden side altid alligevel arbejder med skræddersyet udvikling - tilpasset den virksomhed og det miljø jeg står i.
Om Lars Dencker: Jeg har arbejdet i konsulentbranchen i mere end 25 år og har konsulent- og ledererfaring fra både danske og 
internationale konsulentvirksomheder.
Dette både som chefkonsulent, leder, direktør og partner.

Mine og de associerede samarbejdspartneres arbejdsfelter er i hovedoverskrifter:

 • Organisations-, leder- og medarbejderudvikling
 • Psykisk Arbejdsmiljø
 • Konflikthåndtering, konfliktforebyggelse
 • Strategisk udvikling, visions- og værdiledelse 
 • Lederudvikling, individuelt og i lederteams
 • Samarbejdsudvikling - teamudvikling
 • Virksomhedsinterne analyser og lederevaluering 
 • Forretningskreativitet - Business Innovation

Links:

Center For Konfliktforebyggelse - http://forebygkonflikt.dk/ -

Ankerhus Gruppen - https://ankerhus-akademi.dk -

Creman Business Creativity - http://creman.dk/ -  

Mindjamming: v/ Lilian Kristina Jacobsen - http://mindjamming.dk/

Aarhus Universitet - Business and Social Science - http://bss.au.dk/

Arbejdstilsynet - https://arbejdstilsynet.dk/da/tilsyn/find-din-arbejdsmiljoradgiver/raadgivere-paa-det-psykosociale-omrade   

Litteratur: Lars Dencker

2014:    Dencker, Lars: Ledelse med Teori U i bagagen – mod en ny Nordisk Ledelsespraksis, Ankerhus forlag, Randers 2014

2013:    Scharmer, Otto  C. &  Kaufer, Katerin: Ledelse der møder fremtiden Fra egoisme til økologi i vore økosystemer (Lars Dencker Oversættelse og dansk bearbejdning)   Ankerhus forlag, Randers

2012:    Dencker, Lars: På sporet af udviklingsdynamik i ledelsei ”Ledelseskonsultation med tillid og kant”, Handelshøjskolens forlag, København 2012.

2012:    Dencker, Lars: Foranderlighed – et nyt vilkår i ledelse - i ”Ledelseskonsultation med tillid og kant”,  Handelshøjskolens forlag, København  2012.

2008 :   C. Otto Scharmer: Teori U  - (Lars Dencker Oversættelse og dansk Bearbejdning) Forlaget Ankerhus, Hinnerup 2008

 2006:    Dencker, Lars:  Menneskedyret i HR- Junglen – mod en ny bevidsthed om organisation og HRD.   Ankerhus Forlag Hinnerup 2006

1997:    Dencker, Lars: Når forandringens vinde blæser: Tidens forlag, Oslo 1997

 1995:    Dencker, Lars; Minimering af Ensidigt Gentaget Arbejde - Hvordan opnår vi effekt af bestræbelserne? Arbejdsmiljøfondet publ.København 1995

1995:    Dencker, Lars: Ensidigt Gentaget Arbejde, - et arbejdsmiljøproblem eller et ledelsesansvar? Publ. Arbejdsmiljøfondet København 1995.

1994:    Dencker, Lars: Kultur for samarbejde  Dansk Industri publ. København 1994

 1993:    Dencker, Lars: "Technology Management" - Teknologifornyelsens menneskelige side - Børsens forlag, København   1993

1993:    Dencker, Lars: Ny Teknologi med Succes - Styr forandringen, (en bog om ledelse af forandringer)  Forlaget Schultz Inf. Albertslund 1993 (prisbelønnet for ”bedste fagbog” i 1993)

 1991:    Dencker, Lars: Paradigmets kultur - kulturens paradigme, Forlaget Carnet 1991