• Underside Slide4
  • Underside Slide3
  • Underside Slide1
  • Underside Slide2

Når ledelse bliver til lede, er det tid til nytækning

(klik på billedet for at udvide læsefladen)

Medarbejdere og ledere i vore store organisationer - ikke mindst i den offentlige sektor - modtager konstant dobbeltbudskaber, der ikke hænger sammen. De kommer i form af diskursivt orienterede værdisætninger, der sjældent harmonerer med virkeligheden. Vi italesætter kvalitet i undervisning, varme hænder i plejesektoren, menneskelige værdier og engagement i produktionen, mens vi måler, vejer, dokumenterer og kontrollerer i modstrid med vores inderste intentioner om et bedre samfund og et bedre virksomhedsliv. Vi taler til os selv og til vores medarbejdere ud fra det ene paradigme, og handler ud fra det andet. Det skal blive opfattet som løgn, eller i mildeste form som spin. Mange af os har vænnet sig til at leve i en "laden som om" virkelighed, som fremmedgør vores ledelsesbestræbelser og forvandler vores medarbejdere til - ja - netop arbejdere.

Spillet kan iagttages i hele samfundet og i både den private og offentlige sektor, men tydeligst i de store offentlige institutioner. Ledelse bliver til lede, når den er diskursivt uklar. Beslutningstagerne pakker godt nok deres aspirationer ind i en humanistisk indpakning, og taler om kvalitative intentioner, mens der omvendt stræbes efter funktionalistiske og økonomiske mål, der intet har at gøre med, hvad vi trives og udvikles i. Og endnu værre, som heller ikke altid har at gøre med, hvad kunder og borgerne efterspørger. Vi lever i en løgnagtig virkelighed, hvor humanismens italesættes, mens funktionalismen hærger os.

Når vi ikke er forbundet til den dybeste indre intention i det, som vi gør, skaber vi en virkelighed fuld af spin, hykleri og løgn. Og når vi gør det, så skaber vi funktionsbetingelser for hinanden, hvor vi aldrig helt ved, hvad der er op og ned. Tror vi inderst inde på, at vi kan topstyre og kontrollere os til bedre ydelser og en mere effektiv service? Tror vi virkelig på, at vi får en bedre uddannelse af vore unge, ved at tilbyde lærerne en ledelseskultur analogt til industriarbejdernes vilkår i 1960'erne? Hvor er det praktiske bevis for at organisationer eller institutioner der er topstyrede, gennemregulerede, regelstyrede og friheds indskrænkende skulle blive mere effektive og yde bedre service?

Men vi må og skal huske på, at organisationer er skabt af og for mennesker, så de givne forhold er jo nogle vi laver for hinanden, fordi vi downloader en funktionalistisk økonomisk tænkning, som hører fortiden til. Vi skaber organisatorisk aktivitet, som hindrer frem for fremmer den substantielle inderste intention i arbejdet.

Det positive er dog stadigvæk. Vi lider under det vi (i fællesskab) selv har skabt og fordi det er sådan, bør det kunne ændres med en ny fælles bevidsthed og et nyt fokus.

Vi skal have organisationer, som evner at integrere formål, økonomi, teknologi og mennesker så de spiller sammen, og arbejder mod fælles mål. Det forudsætter en fælles stræben i en kooperativ ramme. Ikke old school ”New Public Management”

I Katrin Kaufers og Otte Scharmers nye bog 'Ledelse fra den spirende fremtid', gives et klart bud på vejen derhen. I bogen udfolder forfatterne de mekanismer, der er på spil globalt set og videre, hvad vi bliver nødt til at adressere for at ændre kurs, og de peger på en helt ny retning. En retning fra det som forfatterne kalder 3.0 ego-system til 4.0 øko- system.