• Underside Slide1
  • Underside Slide3
  • Underside Slide4
  • Underside Slide2

Det skal være trygt at gå på arbejde

Forebyg konflikter

- Om risiko og risikovurdering på arbejdspladsen - BRØSET eller LYSKURV? 

Det er klart beskrevet i arbejdsmiljølovgivningen, at man skal kunne gå trygt på arbejde, uden at skulle udsættes for risiko for vold, trusler eller chikanerende adfærd. Alligevel arbejder mange af os i miljøer – flest i det offentlige - hvor der ind imellem kan opstå risiko for både verbalt chikanerende eller fysiske og voldelige overgreb.

Der findes flere redskaber til risikovurdering i sociale miljøer. Uanset hvilket redskab der kan være tale om, er opmærksomhed og observation nøglebegreberne. De følelser der er vanskelige for borgerne at administrere hensigtsmæssigt eller socialt, opstår jo ikke i den blå luft. De har en årsag og er motiveret af situationer i omgivelserne, af oplevelser og af de afledte individuelle tolkninger. Virkningen er utvetydig og meget tydelig, men vi skal være klar og beredt på den, inden vi oplever den. Derfor skal vi have tilvejebragt et fælles risikovurderingssystem som alle medarbejdere er inde og som adækvat er tilpasset det arbejdsmiljø man befinder sig i og de mennesker som man har med at gøre.

Hvem er udsat – og hvorfor opstår risiko?

De mest udsatte for risiko, er mennesker der netop arbejder med- eller for mennesker. Det gælder praktisk talt al offentlige virksomhed. Mest udtalt dog i forsorgsinstitutioner, psykiatrien, på uddannelsesinstitutionerne og det gælder i øvrigt for alle beskæftiget med socialt arbejde og for alle udøvere af offentlig myndighed. Risikosituationer opstår hvor der interageres med borgere og hvor der træffes beslutninger der griber ind i andres liv eller velfærd. Der er med andre ord tale om rigtigt mange mennesker der arbejder i potentiel risiko hver eneste dag.

Læs mere ...